Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un arbore cu n varfuri dat prin vectorul muchiilor si apoi se citeste varful radacina. Sa se calculeze si sa se afiseze numarul de niveluri ale arborelui.
Ex: Pentru un arbore cu 5 noduri si muchiile [1,2] [2,3] [1,4] [3,5] numarul de niveluri este 3.

#include<iostream.h>
int n,max=0, r, T[100], a[100][100], p[100];

void citire()
{ int i,x,y;
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n-1;i++)
  { cin>>x>>y;
   a[x][y]=a[y][x]=1;;
  }
 cin>>r;
}

void DF(int r, int niv)
{ p[r]=1;
  if(niv>max) max=niv;
  for(int i=1;i<=n;i++)
   if(a[r][i] &&!p[i])
	 DF(i,niv+1);
}

void main()
{ int i;
 citire();
 DF(r,1);
 cout<<max;
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian