Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul sd.in se citeste un numar natural n reprezentand numarul de varfuri ale unui arbore binar si apoi vectorii S si D pentru descendentii fiecarui nod din arbore.
a) Sa se parcurga arborele in preordine, inordine si postordine.
b) Sa se parcurga arborele pe nivele
c) Sa se calculeze si sa se afiseze inaltimea arborelui.
Exemplu:

sd.in
7
2 4 0 0 7 0 0
3 5 6 0 0 0 0

Se va afisa:
Preordine: 1 2 4 5 7 3 6
Inordine: 4 2 7 5 1 3 6
Postordine: 4 7 5 2 6 3 1
Pe nivele: 1 2 3 4 5 6 7
Adancimea: 3

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("sd.in");
ofstream fout("arb.out");
int S[100],D[100],P[100],r,n,i,maxx;

void RSD(int n)
{
	fout<<n<<" ";
	if(S[n]) RSD(S[n]);
	if(D[n]) RSD(D[n]);
}

void SRD(int n)
{
	if(S[n]) SRD(S[n]);
	fout<<n<<" ";
	if(D[n]) SRD(D[n]);
}

void SDR(int n)
{
	if(S[n]) SDR(S[n]);
	if(D[n]) SDR(D[n]);
	fout<<n<<" ";
}

void BF(int r)
{
	int x[100],i,j;
	i=1;j=i;
	x[1]=r;
	while(i<=j)
	{
		if(S[x[i]]) x[++j]=S[i];
		if(D[x[i]]) x[++j]=D[i];
		i++;
	}
	for(i=1;i<=n;i++) fout<<x[i]<<" ";	
}

void adancime(int n, int niv)
{
	if(niv>maxx) maxx=niv;
	if(S[n]) adancime(S[n],niv+1);
	if(D[n]) adancime(D[n],niv+1);
}

int main()
{
	fin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) P[i]=0;
	for(i=1;i<=n;i++) 
	{
		fin>>S[i];
		P[S[i]]=1;
	}
	for(i=1;i<=n;i++) 
	{
		fin>>D[i];
		P[D[i]]=1;
	}
    for(i=1;i<=n;i++) 
		if(P[i]==0) r=i;
	fout<<"Preordine: ";
	RSD(r);
	fout<<endl;	
	fout<<"Inordine: ";
	SRD(r);
	fout<<endl;	
	fout<<"Postordine: ";
	SDR(r);
	fout<<endl;
	fout<<"Pe nivele: ";
	BF(r);
	fout<<endl;
	adancime(r,0);
	fout<<"Adancimea: ";
	fout<<maxx;
	fin.close();
	fout.close();	
	return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian