Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Arbore partial de cost minim (cu algoritmul lui Kruskal).
Exemplu:
date.in
5 8
1 2 3
1 3 2
1 5 4
1 4 3
2 3 6
3 4 1
3 5 1
4 5 1
date.out
3 4 1
3 5 1
1 3 2
1 2 3
*solutia nu este unica

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("k.in");
ofstream fout("k.out");

struct muchie
{
    int x,y,c;
};

muchie V[100];
int n,m,A[100][100],P[100],k;

void citire()
{
   fin>>n>>m;
   for(int i=1;i<=m;i++)
    fin>>V[i].x>>V[i].y>>V[i].c;
}

void colorare(int r,int cul)
{
 int s,d,i,X[100];
 s=d=1;
 X[1]=r;
 P[r]=1;
 while(s<=d)
 {
	for(int i=1;i<=n;i++)
	if(P[i]!=cul && A[X[s]][i])
	  {d++; X[d]=i; P[i]=cul;
	  }
   s++;
 }
}

void ordonare()
{
  muchie aux;
  for(int i=1;i<m;i++)
    for(int j=i+1;j<=m;j++)
        if(V[i].c>V[j].c)
        {
          aux=V[i];
          V[i]=V[j];
          V[j]=aux;
        }
}

int main()
{
  int i;
  citire();
  for(i=1;i<=n;i++) P[i]=i;
  ordonare();
  k=0; i=1;
  while(k<n-1)
  {
    if(P[V[i].x]!=P[V[i].y])
    {
	  fout<<V[i].x<<" "<<V[i].y<<" "<<V[i].c<<"\n";
	  A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=1;
	  if(P[V[i].x]<P[V[i].y]) colorare(V[i].y,P[V[i].x]);
	  else colorare(V[i].x,P[V[i].y]);
	  k++;
    }
    i++;
  }
}

//sau cu eliminare de muchii a.i. sa ramana conex

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("k.in");
ofstream fout("k.out");

struct muchie
{
    int x,y,c;
};

muchie V[100];
int n,m,A[100][100],P[100],k;

void citire()
{
   fin>>n>>m;
   for(int i=1;i<=m;i++)
    { fin>>V[i].x>>V[i].y>>V[i].c;
     A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=1;
    }
}

int conex()
{
 int s,d,i,X[100];
 s=d=1; X[1]=1; P[1]=1;
 while(s<=d)
 {
	for(int i=1;i<=n;i++)
	if(!P[i] && A[X[s]][i])
	  {d++; X[d]=i; P[i]=1;
	  }
   s++;
 }
 if(d==n) return 1;
 else return 0;
}

void ordonare()
{
  muchie aux;
  for(int i=1;i<m;i++)
    for(int j=i+1;j<=m;j++)
        if(V[i].c<V[j].c)
        {
          aux=V[i];
          V[i]=V[j];
          V[j]=aux;
        }
}

int main()
{
  int i;
  citire();
  ordonare();
  k=m; i=1;
  while(k>n-1)
  {
	  A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=0;
	  for(int j=1;j<=n;j++) P[j]=0;
	  if(conex()) k--;
	  else A[V[i].x][V[i].y]=A[V[i].y][V[i].x]=1;
    i++;
  }

  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i][j]) fout<<i<<" "<<j<<endl;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian