Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un arbore cu n varfuri avand muchiile etichetate cu costuri numere naturale. Calculati costul intre oricare doua varfuri ale arborelui.
Exemplu:
date.in
5 (n)
1 2 4 (i j cost)
1 3 5
2 4 6
4 5 1
date.out
0 4 5 10 11
4 0 9 6 7
5 9 0 15 16
10 6 15 0 1
11 7 16 1 0

#include<fstream>
using namespace std;
const int inf=15000;
int c[100][100],n;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

void citire()
{ int i,j,x,y,cost;
 f>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(i==j) c[i][j]=0;
   else c[i][j]=inf;
 for(i=1;i<n;i++)
  { f>>x>>y>>cost;
   c[y][x]=c[x][y]=cost;
  }
}

void rf()
{ int i,j,k;
 for(k=1;k<=n;k++)
   for(i=1;i<=n;i++)
	 for(j=1;j<=n;j++)
	  if(c[i][j]>c[i][k]+c[k][j])
	    c[i][j]=c[i][k]+c[k][j];
}

void afis()
{ int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++)
   {	 for(j=1;j<=n;j++)
      g<<c[i][j]<<" ";
	 g<<endl;
   }
}

int main()
 { citire();
  rf();
  afis();
  f.close();
  g.close();
  return 0;
}

5
1 2 4
1 3 5
2 4 6
4 5 1

0 4 5 10 11 
4 0 9 6 7 
5 9 0 15 16 
10 6 15 0 1 
11 7 16 1 0 

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian