Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un arbore binar cu n noduri prin vectorii de descendenti S si D. Afisati vectorii T si P (reprezentarea cu legaturi ascendente de tip tata si respectiv pozitia descendentului: -1 pentru stanga, 1 pentru dreapta).
Exemplu:
date.in
12
2 3
4 5
0 6
7 8
0 9
10 11
0 0
0 0
0 0
0 0
0 12
0 0
date.out
0 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 11 (T)
0 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 (P)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int i,n,S[100],D[100],T[100],P[100];

int main()
{
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    fin>>S[i]>>D[i];
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    if(S[i])
    {
      T[S[i]]=i;
      P[S[i]]=-1;
    }
    if(D[i])
    {
      T[D[i]]=i;
      P[D[i]]=1;
    }
  }
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<T[i]<<" ";
  fout<<endl;
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<P[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian