Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un arbore binar cu n noduri prin vectorii T si P (reprezentarea cu legaturi ascendente de tip tata si respectiv pozitia descendentului: -1 pentru stanga, 1 pentru dreapta).
Afisati vectorii de descendenti S si D.
Exemplu:
date.in
12
0 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 11 (T)
0 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 (P)
date.out
2 4 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 (S)
3 5 6 8 9 11 0 0 0 0 12 0 (D)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int i,n,S[100],D[100],T[100],P[100];

int main()
{
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)fin>>T[i];
  for(i=1;i<=n;i++)fin>>P[i];
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    if(T[i])
    {
      if(P[i]==-1) S[T[i]]=i;
      if(P[i]==1) D[T[i]]=i;
    }

  }
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<S[i]<<" ";
  fout<<endl;
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<D[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian