Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un arbore binar cu n noduri prin vectorii de descendenti S si D. Afisati pe randuri separate:
- frunzele arborelui
- varfurile cu un singur descendent direct
- varfurile cu doi descendenti directi
Exemplu:
date.in
12
2 3
4 5
0 6
7 8
0 9
10 11
0 0
0 0
0 0
0 0
0 12
0 0
date.out
frunzele: 7 8 9 10 12
varfurile cu un singur descendent: 3 5 11
varfurile cu doi descendenti: 1 2 4 6

using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int i,n,S[100],D[100];

int main()
{
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    fin>>S[i]>>D[i];
  fout<<"frunzele: ";
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(S[i]==0 && D[i]==0) fout<<i<<" ";
  fout<<"\nvarfurile cu un singur descendent: ";
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(S[i]*D[i]==0 && S[i]+D[i]!=0) fout<<i<<" ";
  fout<<"\nvarfurile cu doi descendenti: ";
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(S[i] && D[i]) fout<<i<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian