Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da o expresie aritmetica in forma poloneza prefixata. Expresia este formata din operatorii + - / * %, iar operanzii sunt dintr-un singur caracter.
Construiti arborele binat asociat expresiei citite si afisati expresia in forma normala (infixata).
Exemplu:
/-+*5314+27
in forma normala este (((5*3)+1)-4)/(2+7)

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int S[100],D[100],T[100],n;
char A[100];

void SRD(int v)
{
  if(strchr("+/-*%",A[v]) && v!=0)fout<<"(";
  if(S[v]) SRD(S[v]);
  fout<<A[v];
  if(D[v]) SRD(D[v]);
  if(strchr("+/-*%",A[v]) && v!=0)fout<<")";
}

int main()
{
  int n,v,pus;
  fin>>A;
  n=strlen(A)-1;
  T[0]=-1;
  for(int i=1;i<strlen(A);i++)
  {
    pus=0;
    v=0;
    while(!pus)
    {
      while(S[v] && strchr("/*-+%",A[S[v]])) v=S[v];
      if(S[v]==0) { S[v]=i; pus=1; T[i]=v; }
      else if(D[v] && strchr("/*-+%",A[D[v]])) v=D[v];
         else {
            if(D[v]==0) { D[v]=i; pus=1;T[i]=v;}
            else { v=T[v];
               while(T[v]!=-1 && !(D[v]==0 || strchr("/*-+%",A[D[v]])))
                 v=T[v];
               if(D[v]==0) { D[v]=i; pus=1;T[i]=v;}
               else if(strchr("/*-+%",A[D[v]])) v=D[v];
              }
            }
    }
  }
  SRD(0);
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian