Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un arbore binar cu n varfuri prin vectorii S si D. Stabiliti daca este plin, sau complet, sau nici unul dintre cazuri.
Exemple:
7
2 3
4 5
5 6
0 0
0 0
0 0
0 0
plin
6
2 3
4 5
6 0
0 0
0 0
0 0
complet

#include<fstream>
#include<cmath>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int i,n,S[100],D[100],p[100],nivele[100],maxniv;

void RSD(int n,int niv)
{
	nivele[niv]++;
	if(niv>maxniv) maxniv=niv;
	if(S[n]) RSD(S[n],niv+1);
	if(D[n]) RSD(D[n],niv+1);
}

int main()
{
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    { fin>>S[i]>>D[i];
     p[S[i]]=1; p[D[i]]=1;
    }
  int r=0;
  for(i=1;i<=n;i++) if(p[i]==0) r=i;
  RSD(r,0);
  int plin=1;
  for(i=0;i<=maxniv;i++)
    if(nivele[i]!=pow(2,i)) plin=0;
  if(plin) fout<<"plin";
  else
  { int complet=1;
   for(i=0;i<maxniv;i++)
    if(nivele[i]!=pow(2,i)) complet=0;
   if(complet) fout<<"complet";
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian