Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un numar natural n. Construiti un arbore binar complet cu varfurile 1,2...n astfel incat in urma parcurgerii pe nivele sa fie afisate valorile 1,2...n.
Se vor afisa vectorii S si D.
Exemplu
n=8
S=2 4 6 8 0 0 0 0 0
D=3 5 7 9 0 0 0 0 0

#include<fstream>
#include<cmath>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int i,n,S[100],D[100];

int main()
{
  fin>>n;
  int k=1;
  for(i=1;i<=n;i++)
  for(i=2;i<=n;i=i+2)
  {  S[k]=i;
    if(i<n) D[k]=i+1;
    k++;
  }
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<S[i]<<" ";
  fout<<endl;
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<D[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian