Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un arbore cu n noduri prin vectorul de referinte de tip tata. Sa se determine daca arborele poate fi reprezentat ca un lant.
Exemple:
n=6
T=0 1 1 2 3 2 raspunsul este nu
n=6
t=0 1 1 2 3 5 raspunsul este da

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int n,t[100],g[100];
void citire()
{ fin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    fin>>t[i];
    if(t[i])
    {
      g[i]++;
      g[t[i]]++;
    }
  }
}

int main()
{
  citire();
  int ok=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(g[i]>2) ok=0;
  if(ok) fout<<"da";
  else fout<<"nu";
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian