Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In fisierul countsub.in se da un arbore binar cu n varfuri (cel mult 1000) prin vectorii S si D (pentru fiecare varf se precizeaza fiul stang si apoi cel drept). Sa se calculeze si sa se afiseze numarul de nivele ale arborelui si apoi cate varfuri se afla pe fiecare nivel.
Exemplu:
countsub.in
6
3 5
0 6
0 0
1 2
0 0
0 0
countsub.out
3
1 2 3


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("nivelebin.in");
ofstream fout("nivelebin.out");
int nivele[1001],n, s[1001], d[1001],p[1001];

void completniv(int k, int niv)
{
  if(k!=0)
  {
    nivele[k]=niv;
    completniv(s[k],niv+1);
    completniv(d[k],niv+1);
  }
}

int main()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    { fin>>s[i]>>d[i];
     p[s[i]]=1; p[d[i]]=1;
    }
  int r=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
      if(p[i]==0) r=i;
  completniv(r,0);
  int nivmax=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(nivele[i]>nivmax) nivmax=nivele[i];
  fout<<nivmax+1<<endl;
  for(int niv=0;niv<=nivmax;niv++)
  {
    int k=0;
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(nivele[j]==niv) k++;
    fout<<k<<" ";
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian