Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un arbore cu n varfuri (cel mult 99) prin vectorul de tati. Folosind algoritmul asemanator cu algoritmul Roy-Floyd, determinati si afisati cel mai lung lant elementar din arborele citit.
Exemplu:
date.in
8
2 0 2 5 2 5 3 7
date.out
4 5 2 3 7 8

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int T[100],A[100][100],n;
int inf=300000;
char L[100][100][300];

void citire()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i!=j) A[i][j]=inf;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    fin>>T[i];
    A[i][T[i]]=1;
    A[T[i]][i]=1;
    L[i][T[i]][0]=i+48; L[i][T[i]][1]=' '; L[i][T[i]][2]=T[i]+48;
    L[T[i]][i][0]=T[i]+48; L[T[i]][i][1]=' '; L[T[i]][i][2]=i+48;
  }
}

void RF()
{
  for(int k=1;k<=n;k++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(A[i][j]>A[i][k]+A[k][j])
        {
          A[i][j]=A[i][k]+A[k][j];
          char aux[300]="";
          strcpy(aux,L[i][k]);
          strcat(aux,L[k][j]+1);
          strcpy(L[i][j],aux);
        }
}

void afis_max()
{
  int maxx=0,x,y;
  for(int i=1;i<=n;i++)
      for(int j=1;j<=n;j++)
        if(A[i][j]>maxx)
        {
          maxx=A[i][j];
          x=i; y=j;
        }
  fout<<L[x][y];

}

int main()
{
  citire();
  RF();
  afis_max();
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian