Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Intr-o firma sunt n angajati, numerotati de la 1 la n, fiecare angajat avand un singur sef direct, cu exceptia directorului, care nu are sef. Ierarhia firmei este data printr-un vector de tip tata. Fiecare angajat al firmei are un salariu dat printr-un numar natural.
Angajatii si seful sunt recompensati astfel: castigul fiecarui salariat este egal cu salariul sau la care se adauga media aritmetica a castigurilor subordonatilor sai directi. Media aritmetica se rotunjeste prin adaos la un numar intreg (de exemplu 5.33 se rotunjeste la 6). Angajatii care nu au subordonati directi castiga doar salariul.
Calculati care este castigul directorului firmei.
Exemplu:
firma.in
8 (numarul de angajati)
4 3 0 3 2 1 2 1 (vectorul tata)
2 6 4 3 7 3 1 5 (salariul fiecarui angajat)
firma.out
14

#include <fstream>
#include <cmath>
using namespace std;

ifstream fin("firma.in");
ofstream fout("firma.out");

int r,n, t[101],x[101], s[101];

int fii(int r)
{
  int k=0;
  for(int i=1;i<=n;i++) if(t[i]==r) k++;
  return k;
}

int calcul(int v)
{
    s[v]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
      if(t[i]==v)
        s[v]=s[v]+calcul(i);
    if(fii(v)>0) return x[v]+ceil((float)s[v]/fii(v));
    else return x[v];
}
int main()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      fin>>t[i];
      if(t[i]==0) r=i;
    }
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>x[i];
  fout<<calcul(r);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}


25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian