Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul graf.in se citeste un numar natural n (n<=100) si apoi muchiile unui graf neorientat conex cu n varfuri. Construiti un arbore partial al grafului dat si afisati in fisierul arbore.out vectorul de tati a acestui arbore avand radacina in varful 1.
Se poate afisa vectorul de tati al oricarui arbore partial cu radacina in varful 1.
exemplu:
graf.in
5
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
2 5
3 4
3 5
4 5
arbore.out
0 1 1 1 2

//transformare graf neorientat in arbore cu radacina 1
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("graf.in");
ofstream fout("arbore.out");
int A[101][101],n,T[101],P[101];

void citire()
{
  fin>>n;
  int x,y;
  while(fin>>x>>y)
    A[x][y]=A[y][x]=1;
}

void BF(int v)
{
  int st=1,dr=1,Q[101];
  Q[st]=v;
  P[v]=1;
  while(st<=dr)
  {
    int i=Q[st];
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(!P[j] && A[i][j]==1)
      {
        dr++;
        Q[dr]=j;
        T[j]=i;
        P[j]=1;
      }
    st++;
  }
}

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<T[i]<<" ";
}
int main()
{
  citire();
  BF(1);
  afisare();
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian