Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da o expresie aritmetica in forma poloneza prefixata. Expresia este formata din operatorii + - / * %, iar operanzii sunt litere mici.
Afisati expresia in forma normala (infixata) si in forma postfixata.
Exemplu:
expresie.in
-*bb**4ac
expresie.out
((b*b)-((4*a)*c))
bb*4a*c*-

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("expresie.in");
ofstream fout("expresie.out");

char op[]="+-*/%";

struct nod
{
  char info;
  nod *st;
  nod *dr;
};

void read(nod* &r)
{
  char x;
  fin>>x;
  if(strchr(op,x)==NULL)
  {
    r=new nod;
    r->info=x;
    r->st=NULL;
    r->dr=NULL;
  }
  else
  {
    r=new nod;
    r->info=x;
    read(r->st);
    read(r->dr);
  }
}

void SRD(nod *r)
{
  if(strchr(op,r->info)) fout<<"(";
  if(r->st!=NULL) SRD(r->st);
  fout<<r->info;
  if(r->dr!=NULL) SRD(r->dr);
  if(strchr(op,r->info)) fout<<")";
}

void SDR(nod *r)
{
  if(r->st!=NULL) SDR(r->st);
  if(r->dr!=NULL) SDR(r->dr);
  fout<<r->info;
}

int main()
{
  nod *r;
  read(r);
  SRD(r);
  fout<<endl;
  SDR(r);
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian