Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Folosind metoda backtracking sa se descompuna in toate modurile un numar natural n ca suma de numere prime distincte ordonate crescator.

#include<iostream.h>
 int n,x[100],v[100],m;
 int prim(int n)
  {int i;
   if(n==0 || n==1) return 0;
	else if(n==2 || n==3) return 1;
	 else if(n%2==0) return 0;
	  for(i=3;i*i<=n;i+=2)
	   if(n%i==0) return 0;
   return 1;

  }
 void afis(int n)
  { int i;
   for(i=1;i<=n;i++)
   cout<<x[i]<<" ";
   cout<<endl;
  }


 void back(int k,int sp)
  { int i;
   for(i=1;i<=m;i++)
	 { x[k]=v[i];
	  sp=sp+x[k];
	  if(sp<=n && x[k]>x[k-1]) if(sp==n) afis(k);
	   else back(k+1,sp);
	  sp=sp-x[k];
	 }

  }

 void main()
  { int i;
   cin>>n;
   m=0;
   for(i=2;i<=n;i++) if(prim(i)) { m++;
				   v[m]=i;
				  }
   back(1,0);
  }

sau 

#include<iostream>
using namespace std;
int v[50],x[50],n,p;
int prim(int n)
{ if(n==0 || n==1) return 0;
 for(int i=2;i<=n/2;i++)
	 if(n%i==0) return 0;
 return 1;
}
void citire()
{ cout<<"n="; cin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++) if(prim(i)) v[++p]=i;
}

void afis(int n)
{
	for(int i=1;i<=n;i++) cout<<x[i]<<" ";
	cout<<endl;
}

void back(int k, int sp)
{
	if(sp==n) afis(k-1);
	else for(int i=1;i<=p;i++)
	    { x[k]=v[i];
	     if(sp+x[k]<=n && k<=p && x[k]>=x[k-1]+1 || k==1) back(k+1,sp+x[k]);
	    }
}

int main()
{ citire();
 back(1,0);
 return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian