Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se afiseze toate permutarile multimii {1,2,...,n} care au proprietatea ca pentru orice element x din permutare (exceptandu-l pe primul) exista un element generat anterior care sa aiba valoare cu unu mai mica sau mai mare ca x.

#include<iostream.h>
 int x[50],n;
 void afis()
  { int i;
   for(i=1;i<=n;i++)
   cout<<x[i];
   cout<<endl;
  }
 int cond(int k)
  { int i;
   for(i=1;i<=k-1; i++)
   if(x[k]==x[i]) return 0;
   if(k>1)
	{ for(i=1;i<=k-1;i++)
	  if(x[k]-x[i]==1 || x[k]-x[i]==-1) return 1;
	  return 0;
	}
    return 1;
  }
 void back(int k)
  {int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
   {x[k]=i;
    if(cond(k))
    if(k==n) afis();
	 else back(k+1);
   }
 }
 void main()
 { cin>>n;
  back(1);
 }

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian