Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si o permutare a multimii {1,2,...,n}. Sa se afiseze permutarile multimii {1,2,...,n} in care oricare doua elemente alaturate nu au fost alaturate in parmutarea citita.
Ex. Pt n= 4 si permutarea 1 2 3 4 , o permutare care respecta regula este 2 4 1 3

#include<iostream.h>
 int x[100],a[20][20],p[100],n;
 void citire()
  { cin>>n;
   for(int i=1;i<=n;i++)
   cin>>p[i];
   for(i=2;i<=n;i++)
   {
	a[p[i-1]][p[i]]=1;
	a[p[i]][p[i-1]]=1;
   }
  }

 void afis()
  { for(int i=1;i<=n;i++)
   cout<<x[i]<<" ";
   cout<<endl;
  }

 int cond(int k)
  { for(int i=1;i<=k-1;i++)
   if(x[k]==x[i]) return 0;
	if(k>1 && a[x[k-1]][x[k]]==1) return 0;
	return 1;
  }

 void back(int k)
  { for(int i=1;i<=n;i++)
    { x[k]=i;
	 if(cond(k)) if(k==n) afis();
	 else back(k+1);
   }
 }

 void main()
  { citire();
   back(1);
  }


17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian