Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze in fisierul text cuv.out toate cuvintele de n litere formate doar din litere mici care nu au doua voale alaturate si nici 2 consoane alaturate.

#include<fstream.h>
#include<string.h>

int n;
char x[20];
ofstream f("cuv.out");
char v[]="aeiou";

void afis()
{ for(int i=1;i<=n;i++) f<<x[i];
 f<<endl;
}

int cond(int k)
{ for(int i=1;i<k;i++) if(x[i]==x[k]) return 0;
 if(k>1)
  {
  if(strchr(v,x[k-1])!=0 && strchr(v,x[k])!=0) return 0;
  if(strchr(v,x[k-1])==0 && strchr(v,x[k])==0) return 0;
  }
 return 1;
}

void back(int k)
{ char i;
 for(i='a';i<='z';i++)
  { x[k]=i;
   if(cond(k)) if(k==n) afis();
		 else back(k+1);
  }
}

void main()
{ cin>>n;
 back(1);
 f.close();
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian