Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se aranjeze in toate modurile n pisici si m caini astfel incat nicio pisica sa nu fie asezata intre 2 caini.

#include<iostream>

using namespace std;

int x[100],pus[100],n,m,nr=0;

void Write()
{ for(int i=1;i<=n+m;i++) if(x[i]==1) cout<<"P ";
             else cout<<"C ";
 cout<<endl;
 nr++;
}

int cond(int k)
{
  int c=0,p=0,i;
  for(i=1;i<=k;i++) 
   if(x[i]==0) c++;
   else p++;
  if(p>n || c>m) return 0; 
  if(k>=3) if(x[k-2]==0 && x[k-1]==1 && x[k]==0) return 0;
  return 1;
}

void Sub(int k)
{ for(int i=1;i>=0;i--)
  {
     x[k]=i;
     if(cond(k))
      if(k==n+m) Write();
      else Sub(k+1);
  }   
}
int main()
{ cin>>n>>m;
 Sub(1);
 cout<<nr;
 system("pause");
 return 0;
} 


17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian