Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se afiseze toate numerele naturale formate doar din cifre impare distincte, sa se calculeze suma si numarul acestora.

#include<iostream>

using namespace std;

int x[100],pus[100],n,p,nr=0, suma=0;

void Write(int p)
{ for(int i=1;i<=p;i++) cout<<x[i];
 cout<<endl;
 int a=0;
 for(int i=1;i<=p;i++) a=a*10+x[i];
 suma=suma+a;
 nr++;
}
void Aranj(int k, int p)
{ for(int i=1;i<=9;i=i+2)
   if(!pus[i])
    { x[k]=i;
     pus[i]=1;
     if(k==p) Write(p);
     else Aranj(k+1,p);
     pus[i]=0;
     } 
}

int main()
{ n=5;
 for(p=1;p<=5;p++) Aranj(1,p);
 cout<<"suma este"<<suma<<" din "<<nr<< "numere";
 system("pause");
 return 0;
} 

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian