Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi n bancnote cu valorile v1, v2, ..., vn. Se citeste apoi o suma de bani s. Afisati toate modurile in care poate fi platita suma s folosind cel putin cate o bancnota de fiecare valoare.

#include<iostream>
using namespace std;
int v[50],x[50],s,n;
void citire()
{ cout<<"n="; cin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++) cin>>v[i];
 cout<<"s="; cin>>s;
}

void afis()
{
	for(int i=1;i<=n;i++) cout<<x[i]<<"*"<<v[i]<<" ";
	cout<<endl;
}

void back(int k, int sp)
{
	if(sp==s && k==n+1) afis();
	else for(int i=1;i<=(s-sp);i++)
	    { x[k]=i;
	     if(sp+x[k]*v[k]<=s && k<=n) back(k+1,sp+x[k]*v[k]);
	    }
}

int main()
{ citire();
 back(1,0);
 return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian