Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze toate modurile in care poate fi descompus ca suma de numere naturale impare distincte.

#include<iostream>
using namespace std;
int n, x[100];

void afis(int k)
{
	for(int i=1;i<=k;i++) cout<<x[i]<<" ";
    cout<<endl;	
}

void back(int k, int sp)
{
	if(sp==n) afis(k-1);
	else
		for(int i=1;i<=n;i=i+2)
		{
			x[k]=i;
			if(sp+x[k]<=n && x[k]>x[k-1]) back(k+1,sp+x[k]);
		}
}

int main()
{
	cin>>n;
	back(1,0);
	return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian