Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Un labirint se codifica printr-o matrice nXm in care 0 sunt pozitii libere, iar -1 reprezinta zidurile. In pozitia io,jo se afla un soricel care se poate deplasa pe patru directii paralele cu liniile si coloanele matricii.
Afisati toate drumurile prin care soricelul poate parasi labirintul.
Exemplu:
5 7
-1 -1 0 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 0 -1
-1 0 0 0 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4 2
O solutie este:
-1 -1 0 -1 -1 -1 -1
0 0 0 0 0 7 8
-1 -1 -1 -1 -1 6 -1
-1 1 2 3 4 5 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 3,6 2,6 2,7

#include<fstream>
#include<iomanip>
using namespace std;
 fstream f("date.in", ios::in);
 fstream g("date.out",ios::out);

 int a[100][100],n,io,jo,b[100][3],m;
 int di[8]={0,0,-1,1};
 int dj[8]={-1,1,0,0};

 int inside(int i,int j)
   { return i>=1 && j>=1 && i<=n && j<=m;
   }
	 
 void citire()
   { f>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    f>>a[i][j];
	 f>>io>>jo;
   }

 void afis(int k)
  { for(int i=1;i<=n;i++)
	{ g<<endl;
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    g<<setw(3)<<a[i][j];
	}
   g<<endl;
   for(int i=0;i<=k; i++)
   g<<b[i][1]<<","<<b[i][2]<<" ";
   g<<endl;
  }
	
 int sol(int i,int j)
 {
	 return i==1 || j==1 || i==n || j==m;
 }

 void back(int i,int j,int k)
  { if(sol(i,j)) afis(k-1);
	else for(int p=0;p<=3;p++)
		{int inou,jnou;
		 inou=i+di[p];
		 jnou=j+dj[p];
		 if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==0)
		   {
		    b[k][1]=inou;
		    b[k][2]=jnou;
		    a[inou][jnou]=k+1;
			  back(inou,jnou,k+1);
			  a[inou][jnou]=0;
			 }
		   
		}
  }
 int main()
  { citire();
   a[io][jo]=1;
   b[0][1]=io;
   b[0][2]=jo;
   back(io,jo,1);
	 return 0;
  }

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian