Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice nXm cu elemente numere naturale si o pozitie io, jo din matrice in care se afla un robot care se poate deplasa paralel cu liniile si coloanele matricii pe pozitii alturate.
Afisati toate drumurile pe care poate parcurge robotul matricea trecand prin fiecare pozitie de atatea ori cat este valoarea pozitiei respective.
Drumurile vor fi afisate ca perechi de coordonate.
Exemplu:
pentru datele de intrare
6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 1 2 0 2 1 0
0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 2
se afiseaza
3,2 3,3 4,3 3,3 2,3 2,4 2,5 3,5 4,5 3,5 3,6
3,2 3,3 4,3 3,3 2,3 2,4 2,5 3,5 3,6 3,5 4,5

#include<fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
const int dx[4]={-1,1,0,0};
const int dy[4]={0,0,-1,1};
int a[20][20],p,n,m,io,jo,b[400][3],i,j;
ifstream f("r.in");

void afis(int k)
{ for(int i=1;i<=k;i++)
 cout<<b[i][1]<<","<<b[i][2]<<" ";
 cout<<endl;
 }

int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=m;
}

void back(int i, int j, int pas)
{ int k,inou,jnou;
 a[i][j]--;
 b[pas][1]=i; b[pas][2]=j;
 if (pas==p) afis(p);
 else for(k=0;k<4;k++)
	 { inou=i+dx[k];
	  jnou=j+dy[k];
	  if (inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]>0)
	  {  
		  back(inou,jnou,pas+1);
	  }
	 }
 a[i][j]++;
}

int main()
{ f>>n>>m;
  p=0;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++) 
			{
				f>>a[i][j];
				p=p+a[i][j];
		}
  f>>io>>jo;
  back(io,jo,1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian