Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice nXm care contine litere mici si apoi un cuvant s. Gasiti cel mai lung prefix al cuvantului s care se poate construi cu literele din matrice prin deplasare paralela cu liniile si coloanele matricii fara a trece de doua ori prin aceeasi litera.
Exemplu:
5 6
axsads
aanama
nnaair
asdydi
sedrft
anamariana
prefixul este anamaria

#include<fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
const int dx[4]={-1,1,0,0};
const int dy[4]={0,0,-1,1};
char a[20][20],s[50];
int n,m,io,jo,b[20][20],i,j,maxx;
ifstream f("r.in");

void afis(int k)
{ for(int i=0;i<=k;i++)
	cout<<s[i]; 
 }

int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=m;
}

void back(int i, int j, int pas)
{ int k,inou,jnou;
 b[i][j]=1;
 if (pas>maxx) maxx=pas; 
 for(k=0;k<4;k++)
	 { inou=i+dx[k];
	  jnou=j+dy[k];
	  if (inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==s[pas+1] && b[inou][jnou]==0)
	  {  
		  back(inou,jnou,pas+1);
	  }
	 }
 b[i][j]=0;	 
}

int main()
{ f>>n>>m;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++) 
				f>>a[i][j];
  f>>s;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++) 
      if(a[i][j]==s[0]) back(i,j,0);
  afis(maxx);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian