Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Pe o tabla de sah nXn sunt plasate marcate prin valoarea 1, iar prin valoarea 0 sunt marcate pozitiile libere. Intr-o pozitie j0 de pe prima linie se afla un pion. Determinati toate traseele pe care poate ajunge pionul pana pe ultima linie. Traseele vor fi afisate atat in matrice cat si ca sir de pozitii.
Exemplu:
pentru datele
5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
3
exista 3 solutii marcate in matrice:
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
0 1 3 1 0
0 0 4 0 0
sau
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
0 3 0 1 0
0 4 0 0 0
sau
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 2 0 0
0 1 0 3 0
0 0 0 4 0

#include<fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
int a[20][20],n,jo,b[20][3],i,j;
ifstream f("r.in");

void afis()
{ 
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
	for(int j=1;j<=n;j++)
		cout<<a[i][j]<<" ";
	cout<<endl;
 }
 for(int i=1;i<=n;i++)
 cout<<b[i][1]<<","<<b[i][2]<<" ";
 cout<<endl<<endl;
 }

int inside(int i,int j)
{
  return i<=n && j>=1 && j<=n;
}

void back(int i, int j, int pas)
{ b[pas][1]=i; b[pas][2]=j;
 if (i==n) afis();
 else 
	 { if(a[i+1][j]==0) { a[i+1][j]=pas; back(i+1,j,pas+1); a[i+1][j]=0; }
    if(a[i+1][j-1]==1) { a[i+1][j-1]=pas; back(i+1,j-1,pas+1); a[i+1][j-1]=1; }
	  if(a[i+1][j+1]==1) { a[i+1][j+1]=pas; back(i+1,j+1,pas+1); a[i+1][j+1]=1; }
	 }
 a[i][j]++;
}

int main()
{ f>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=n;j++) 
				f>>a[i][j];
 
  f>>jo;
  back(1,jo,1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian