Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dau urmatoarele 6 culori: alb, galben, rosu, verde, albastru si negru.
Costruiti toate steagurile formate din 3 culori care indeplinesc urmatoarele conditii:
- orice steag trebuie sa contina culoarea verde sau culoarea galben la mijloc.
- culorile din fiecare steag trebuie sa fie distincte.

#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

char culori[100][20];
int n,p[100];

void citire()
{
  fin>>n;
  fin.get();
  for(int i=1;i<=n;i++) fin.getline(culori[i],20);
}

void afis(int x[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) fout<<culori[x[i]]<<" ";
  fout<<endl;
}

int bun(int x[], int k)
{
  if (k>=2)
   return strcmp(culori[x[2]],"galben")==0 || strcmp(culori[x[2]],"verde")==0;
  else return 1;
}

void back(int x[], int n, int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i])
    {
      x[k]=i; p[i]=1;
      if(bun(x,k)) if (k==3) afis(x,k);
             else back(x,n,k+1);
      p[i]=0;
    }

}

int main()
{
  int x[100];
  citire();
  back(x,n,1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian