Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Afisati toate numerele formate din n cifre in care oricare doua cifre alaturate au paritate diferita.
Ex. Pentru n=4 se vor obtine:
1010
1012
1014
...
2101
2103
...
9898

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");


void afis(int x[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++) fout<<x[i];
  fout<<endl;
}

int bun(int x[], int k)
{
  if(x[1]==0) return 0;
  if(k>1) if(x[k-1]%2==x[k]%2) return 0;
  return 1;
}

void back(int x[], int n, int k)
{
  int i;
  for(i=0;i<=9;i++)
    {
      x[k]=i;
      if(bun(x,k)) if (k==n) afis(x,k);
             else back(x,n,k+1);

    }

}

int main()
{
  int x[100],n;
  fin>>n;
  back(x,n,1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian