Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale ordonate strict crescator reprezentand valorile a n bancnote.
Se citeste apoi o suma de bani s si se cere sa se plateasca in toate modurile posibile suma s cu bancnote de valorile precizate folosind cel putin o bancnota de fiecare valoare data. Se presupune ca avem la dispozitie oricate bancnote de fiecare valoare.
Ex:
n=4
valorile bancnotelor: 1 5 10 50
s=100
Se vor obtine solutii de forma:
15*1 1*5 3*10 1*50
15*1 3*5 2*10 1*50
15*1 5*5 1*10 1*50

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int x[100], a[100], n,s;

void citire()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  fin>>s;
}

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<x[i]<<"*"<<a[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k,int sp)
{
  int i;
  for(i=1;i<=(s-sp)/a[k];i++)
  {
    x[k]=i;
    sp=sp+x[k]*a[k];
    if(sp<=s && k<=n) if(k==n && sp==s) afis();
         else if(k<n) back(k+1,sp);
    sp=sp-x[k]*a[k];
  }
}

int main()
{
  citire();
  back(1,0);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian