Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Un student are in sesiune n examene fiecare avand asociat un numar de credite. Pentru a promova sesiunea el trebuie sa acumuleze cel putin s credite.
Gasiti toate nodurile in care poate el sa isi aleaga examenele pentru a promova sesiunea astfel incat sa faca un efort minim, adica sa nu mearga la examene fara de care oricum promoveaza.
Ordinea examenelor nu este importanta, iar daca studentul isi aleage un examen se considera ca il promoveaza.
Ex:
n=6
creditele: 7 8 10 10 2 6
s=30
Solutii:
10 10 8 7
10 10 8 6
10 10 8 2
10 10 7 6
10 8 7 6
10 8 7 6 (se repeta deoarece poate alege oricare din cele 2 examene cu 10 credite)#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int x[100], a[100], n,s;

void citire(int a[], int &n)
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  fin>>s;
}

void ordonare(int a[], int n)
{
  int i,j,aux;
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
    if(a[i]<a[j])
    {
      aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;
    }
}

void afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(x[i]!=0) fout<<a[x[i]]<<" ";
  fout<<endl;
}

int bun(int k)
{
  if(k>1)
  if(a[x[k]]>a[x[k-1]]) return 0;
  return 1;
}

void back(int x[],int k,int sp)
{
  int i;
  for(i=x[k-1]+1;i<=n;i++)
  {
    x[k]=i;
    sp=sp+a[x[k]];
    if(bun(k))
      if(sp>=s) afis(k);
    else back(x,k+1,sp);
    sp=sp-a[x[k]];
  }
}

int main()
{
  citire(a,n);
  ordonare(a,n);
  back(x,1,0);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian