Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dau in plan n puncte albe si n puncte negre prin coordonatele lor intregi.
Fiecare punct alb trebuie unit cu un singur punct negru pentru a forma in acest fel n segmente.
Se cere sa se realizele n segmente care sa nu se intersecteze, fiecare segment avand o extremitate un punct alb si cealalta un punct negru.
Exemplu:
Pentru datele de intrare:
3
1 1
1 2
1 3
3 1
3 3
3 2
Se obtine segmentele:
(1,1)-(3,1)
(1,2)-(3,2)
(1,3)-(3,3)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct punct
{
  int x,y;
};
int x[100], p[100], n,s;
punct a[100], b[100];

void citire(punct a[], punct b[], int &n)
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>a[i].x>>a[i].y;
  for(int i=1;i<=n;i++) fin>>b[i].x>>b[i].y;
}

void afis(int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<"("<<a[i].x<<","<<a[i].y<<")-("<<b[x[i]].x<<","<<b[x[i]].y<<")"<<endl;
  fout<<endl;
}
int dreapta(punct a, punct b, punct c)//pozitia lui c fata de dreapta a-b
{
 return (c.x-a.x)*(b.y-a.y)-(c.y-a.y)*(b.x-a.x);
}

int bun(int k)
{
  for(int i=1;i<k;i++)
    if(dreapta(a[i],b[x[i]],a[k])*dreapta(a[i],b[x[i]],b[x[k]])<0 &&
      dreapta(a[k],b[x[k]],a[i])*dreapta(a[k],b[x[k]],b[x[i]])<0) return 0;
  return 1;
}

void back(int x[],int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i])
  {
    x[k]=i;
    p[i]=1;
    if(bun(k)) if(k==n) afis(k);
          else back(x,k+1);
    p[i]=0;
  }
}

int main()
{
  citire(a,b,n);
  back(x,1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian