Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Un student are de dat n examene numerotate de la 1 la n intr-o sesiune formata din m zile (m este cel putin de 2 ori mai mare decat n).
Afisati toate modurile in care isi poate programa studentul examenele astfel incat sa nu dea 2 examene in zile consecutive si sa dea examenele in ordine de la 1 la n.
Ex:
n=3
m=6
Solutii:
010203
100203
102003
102030
(0 codifica zilele libere)

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int p[100];

void afis(int x[], int n, int m)
{
    for(int i=1;i<=m;i++) fout<<x[i];
    fout<<endl;

}

int bun(int x[], int k, int n, int m)
{
  if(k>1)
  {
    if(x[k-1]*x[k]!=0) return 0;//2 examene alaturate
    if(x[k]>1)//vreau sa pun examen
      { //caut examen cu 1 mai mic
         for(int i=1;i<k;i++) if(x[i]==x[k]-1) return 1;
        return 0;
      }
  }
  if(x[1]>1) return 0;//nu pot incepe cu >1
  if(x[k]==0)//vreau sa pun zi libera
  {
    int s=0;
    for(int i=1;i<=k;i++) if(x[i]==0) s++;
    if(s>m-n) return 0;//nu pot fi mai multi de 0 de m-n
  }
  return 1;
}

void back(int x[], int n, int m, int k)
{
  int i;
  for(i=0;i<=n;i++)
    if(!p[i]||i==0) //examenele nu se repeta
    {
      x[k]=i;
      p[i]=1;
      if(bun(x,k,n,m)) if (k==m) afis(x,n,m);
             else back(x,n,m,k+1);
      p[i]=0;
    }

}

int main()
{
  int x[100],n,m;
  fin>>n>>m;
  back(x,n,m,1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian