Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale n si m (m mai mic decat n). Afisati toate partitiile multimii {1,2,3, ... , n} care sunt formate din m submultimi.
Exemplu:
n=4
m=3
Se vor afisa partitiile:
{1 2 } {3 } {4 }
{1 3 } {2 } {4 }
{1 } {2 3 } {4 }
{1 4 } {2 } {3 }
{1 } {2 4 } {3 }
{1 } {2 } {3 4 }

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int n,m,x[10];

void afis()
{
 int i,j,max=0;
 max=0;
 for(i=1;i<=n;i++)
	  if(x[i]>max) max=x[i];
 if(max==m)
 {
 for(i=1;i<=max;i++)
 { fout<<"{";
  for(j=1;j<=n;j++)
	 if(x[j]==i) fout<<j<<" ";
  fout<<"} ";
 }
 fout<<endl;
 }
}

int bun(int k)
{
  if(k==1)
    if(x[k]==1) return 1;
    else return 0;
  else
  {
    int max=0;
    for(int i=1;i<k;i++) if(x[i]>max) max=x[i];
      if(max+1<x[k]) return 0;
  }
  return 1;
}

void back(int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=m;i++)
  {
    x[k]=i;
    if(bun(k)) if(k==n) afis();
         else back(k+1);
  }
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  back(1);
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian