Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Un munte este memorat ca o matrice n*m in care fiecare pozitie reprezinta altitudinea din acel loc.
Intr-o pozitie i0, j0 se afla un alpinist care se poate deplasa in toate cele 8 directii in pozitiile alaturate care au altitudinea cu cel mult 1 mai mare decat cea pe care se afla alpinistul.
Stiind ca exista o singura valoare maxima in matrice si ea reprezinta altitudinea varfului muntelui, gasiti toate drumurile pe care alpinistul poate ajunge in varf fara a trece de 2 ori prin aceeasi pozitie.
Solutiile se vor afisa ca matrice si ca sir de cordonate.
Ex:
date.in
4 4
1 1 1 1
1 1 1 5
6 7 6 4
5 4 3 2
4 4
date.out
0 0 0 0
0 0 0 4
0 6 5 3
0 0 2 1
4,4 4,3 3,4 2,4 3,3 3,2

0 0 0 0
0 0 0 4
8 9 5 3
7 6 2 1
4,4 4,3 3,4 2,4 3,3 4,2 4,1 3,1 3,2

0 0 0 0
0 0 0 0
5 6 0 0
4 3 2 1
4,4 4,3 4,2 4,1 3,1 3,2


#include<fstream>
using namespace std;
fstream f("date.in", ios::in);
fstream g("date.out",ios::out);
struct poz{int i,j;};
const int di[]={-1,-1,-1, 0, 0, 1, 1, 1};
const int dj[]={-1, 0, 1,-1, 1,-1, 0, 1};
int a[10][10],b[10][10],n,io,jo,m,iv,jv,maxv;
poz x[100];


int inside(int i,int j)
{ return i>=1 && j>=1 && i<=n && j<=m;
}

void citire()
{ f>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    { f>>a[i][j];
	     if(a[i][j]>maxv)
	     {
	       maxv=a[i][j]; iv=i; jv=j;
	     }
	    }
	 f>>io>>jo;
}

void afis(int k)
{ for(int i=1;i<=n;i++)
	{ g<<endl;
	   for(int j=1;j<=m;j++)
	    g<<b[i][j]<<" ";
	}
   g<<endl;
   for(int i=1;i<=k; i++)
   g<<x[i].i<<","<<x[i].j<<" ";
   g<<endl;
}

 void back(int i,int j,int pas)
  { if(i==iv && j==jv) afis(pas-1);
	else for(int p=0;p<=7;p++)
		{int inou,jnou;
		 inou=i+di[p];
		 jnou=j+dj[p];
		 if(inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]<=a[i][j]+1 && b[inou][jnou]==0)
		   {
		    x[pas].i=inou;
		    x[pas].j=jnou;
		    b[inou][jnou]=pas;
			  back(inou,jnou,pas+1);
			  b[inou][jnou]=0;
			 }
		}
  }

 int main()
  { citire();
   b[io][jo]=1;
   x[1].i=io;
   x[1].j=jo;
   back(io,jo,2);
   f.close();
   g.close();
	 return 0;
  }

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian