Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se considera n piese de domino citite ca perechi de numere naturale, fiecare pe cate un rand de intrare. Se citeste apoi un numar natural a.
Sa se afiseze toate solutiile de aranjare a acestor piese intr-un lant domino de lungime a, fara a roti piesele.
(Un lant domino se alcatuieste din piese domino astfel incat o piesa este urmata de alta a carei prima jumatate coincide cu jumatatea a doua a piesei curente.)
Ex: 1,2 2,6 6,8
date.in:
6
1 2
1 3
3 4
2 3
3 5
4 5
3
date.out:
1 2 2 3 3 4
1 2 2 3 3 5
1 3 3 4 4 5
2 3 3 4 4 5

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct piesa {int a,b;};
int p[100], x[100],n,a;
piesa d[100];

void citire()
{
  int i;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>d[i].a>>d[i].b;
  fin>>a;
}

void afis()
{
  int i;
  for(i=1;i<=a;i++) fout<<d[x[i]].a<<" "<<d[x[i]].b<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i])
    {
      x[k]=i; p[i]=1;
      if(k==1 || d[x[k-1]].b==d[x[k]].a) if(k==a) afis();
                       else back(k+1);
      p[i]=0;
    }
}

int main()
{
  citire();
  back(1);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian