Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se considera n piese de domino citite ca perechi de numere naturale, fiecare pe cate un rand de intrare. Se citeste apoi un numar natural a.
Sa se afiseze cel mai lung lant domino care se poate forma cu piesele date, fara a roti piesele.
(Un lant domino se alcatuieste din piese domino astfel incat o piesa este urmata de alta a carei prima jumatate coincide cu jumatatea a doua a piesei curente.)
Ex: 1,2 2,6 6,8
date.in:
6
1 2
1 3
3 4
2 3
3 5
4 5
date.out:
1 2 2 3 3 4 4 5

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct piesa {int a,b;};
int p[100], x[100],n,a,kmax, bsol[100];
piesa d[100];

void citire()
{
  int i;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>d[i].a>>d[i].b;
}

void afis()
{
  int i;
  for(i=1;i<=kmax;i++) fout<<d[bsol[i]].a<<" "<<d[bsol[i]].b<<" ";
  fout<<endl;
}
void alege (int k)
{
  if(k>kmax)
  {
    kmax=k;
    for(int i=1;i<=k;i++) bsol[i]=x[i];
  }

}
void back(int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(!p[i])
    {
      x[k]=i; p[i]=1;
      if(k==1 || d[x[k-1]].b==d[x[k]].a) { alege(k);
                         back(k+1);
                        }
      p[i]=0;
    }
}

int main()
{
  citire();
  back(1);
  afis();
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian