Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice nXm care contine litere mici. Gasiti cel mai lung sir format numai din vocale care se poate construi cu literele din matrice prin deplasare paralela cu liniile si coloanele matricii, fara a trece de mai multe ori prin aceeasi litera.
Exemplu:
date.in
6 6
lptxkh
yaioua
ttbucx
iokexe
nuaexi
mptxuo
date.out
aioueeauoi

#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
const int dx[4]={-1,1,0,0};
const int dy[4]={0,0,-1,1};
char a[20][20],s[50],smax[50],v[]="aeiou";
int n,m,b[20][20],i,j,maxx;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");

int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=m;
}

void back(int i, int j, int pas)
{ int k,inou,jnou;
 b[i][j]=1;
 if (pas>maxx)
  { maxx=pas;
   s[pas]=0;
   strcpy(smax,s);
  }
 for(k=0;k<4;k++)
	 { inou=i+dx[k];
	  jnou=j+dy[k];
	  if (inside(inou,jnou) && strchr(v,a[inou][jnou]) && b[inou][jnou]==0)
	  {
		  s[pas]=a[inou][jnou];
		  back(inou,jnou,pas+1);
	  }
	 }
 b[i][j]=0;
}

int main()
{ f>>n>>m;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++)
				f>>a[i][j];
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++)
      if(strchr(v,a[i][j]))
      {
        s[0]=a[i][j];
        back(i,j,1);
      }
  g<<smax;
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian