Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (cel mult 4). Afisati toate matricile n*n care contin elementele distincte de la 1 la n*n si in care orice element are paritate diferita de orice vecin al sau (vecinii se considera pe linie si pe coloana).
Exemplu:
1 2 3 4
6 5 8 7
9 10 11 14
12 13 16 15

#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");
int n,p[100],a[10][10];

void afis()
{
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
      g<<a[i][j]<<" ";
    g<<endl;
  }
  g<<endl;
}

int bun(int i, int j)
{
  if(i>1) if(a[i-1][j]%2==a[i][j]%2) return 0;
  if(j>1) if(a[i][j-1]%2==a[i][j]%2) return 0;
  return 1;
}

void back(int i, int j)
{
  for(int v=1;v<=n*n;v++)
    if(!p[v])
    {
      a[i][j]=v;
      p[v]=1;
      if(bun(i,j)) if(i==n&&j==n) afis();
             else if(j<n) back(i,j+1);
                else back(i+1,1);
      p[v]=0;
    }
}

int main()
{
  f>>n;
  back(1,1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian