Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Un patrat de latura n este numit magic daca este format din numerele de la 1 la n*n si suma pe fiecare linie, pe fiecare coloana, precum si pe cele 2 diagonale este constanta.
Exemplu:
2 7 6
9 5 1
4 3 8

#include<fstream>
#include<cstring>
using namespace std;
ifstream f("date.in");
ofstream g("date.out");
int n,p[100],a[10][10],s,gata;

void afis()
{
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=n;j++)
      g<<a[i][j]<<" ";
    g<<endl;
  }
  g<<endl;
  gata=1;
}

int sumap(int i,int j)
{
  int s=0,k;
  for(k=1;k<=j;k++) s=s+a[i][k];
  return s;
}

int sumal(int i)
{
  int s=0,j;
  for(j=1;j<=n;j++) s=s+a[i][j];
  return s;
}

int sumac(int j)
{
  int s=0,i;
  for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i][j];
  return s;
}

int sumad2()
{
  int s=0,i;
  for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i][n+1-i];
  return s;
}

int sumad1()
{
  int s=0,i;
  for(i=1;i<=n;i++) s=s+a[i][i];
  return s;
}

int bun(int i, int j)
{
  if(sumap(i,j)>s) return 0;
  if(j==n) if(sumal(i)!=s) return 0;
  if(i==n) if(sumac(j)!=s) return 0;
  if(i==n && j==1) if(sumad2()!=s) return 0;
  if(i==n && j==n) if(sumad1()!=s) return 0;
  return 1;
}

void back(int i, int j)
{
  if(!gata)
  for(int v=1;v<=n*n;v++)
    if(!p[v])
    {
      a[i][j]=v;
      p[v]=1;
      if(bun(i,j)) if(i==n&&j==n) afis();
             else if(j<n) back(i,j+1);
                else back(i+1,1);
      p[v]=0;
    }
}

int main()
{
  f>>n;
  s=n*(n*n+1)/2;
  gata=0;
  back(1,1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian