Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Pe n scaune sunt aranjate n persoane intr-o ordine precizata. Sa se rearanjeze in toate modurile cele n persoane pe cele n scaune tinand cont de urmatoarele doua conditii:
- doua persoane alaturate trebuie sa nu fi fost alaturate in aranjarea initiala
- fiecare persoana trebuie sa stea pe un scaun diferit de cel pe care a stat initial
Exemplu:
n=6
aranjarea initiala 6 2 3 4 5 1
rezultate:
1 3 5 2 4 6
1 3 5 6 4 2
1 3 6 5 2 4
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 6 3
2 1 4 6 3 5
...
5 6 4 2 1 3

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int x[100], pus[100], n, poz[100], a[100][100];

void Write()
{ for(int i=1;i<=n;i++) fout<<x[i]<<" ";
 fout<<endl;
}

int bun(int k)
{
  if(x[k]==poz[k]) return 0;
  if(k>1)
    if(a[x[k-1]][x[k]]==1) return 0;
  return 1;
}

void Perm(int k)
{ for(int i=1;i<=n;i++)
   if(!pus[i])
    { x[k]=i;
     pus[i]=1;
     if (bun(k)) if(k==n) Write();
           else Perm(k+1);
     pus[i]=0;
     }
}

int main()
{ fin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
   fin>>poz[i];
   if(i>1)
   {
     a[poz[i-1]][poz[i]]=1;
     a[poz[i]][poz[i-1]]=1;
   }
 }
 Perm(1);
 fin.close();
 fout.close();
 return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian