Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dau n punct in plan prin coordonatele lor. Gasiti cel mai mare patrat care se poate forma cu varfurile in 4 dintre punctele citite.
date.in:
9
1 3
0 0
1 1
1 0
0 1
3 5
5 1
5 6
0 6
date.out:
0,1 5,1 5,6 0,6

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct punct
{
  int x,y;
};
punct p[100];
int x[100],best[5],n,lmax;

void Write()
{ for(int i=1;i<=4;i++) fout<<p[best[i]].x<<","<<p[best[i]].y<<" ";
}

int d2(punct a, punct b)
{
  return (a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y);
}

int patrat()
{
  int d[7];
  d[1]=d2(p[x[1]],p[x[2]]);
  d[2]=d2(p[x[1]],p[x[3]]);
  d[3]=d2(p[x[1]],p[x[4]]);
  d[4]=d2(p[x[2]],p[x[3]]);
  d[5]=d2(p[x[2]],p[x[4]]);
  d[6]=d2(p[x[3]],p[x[4]]);
  for(int i=1;i<6;i++)
    for(int j=i+1;j<=6;j++)
    if(d[i]>d[j])
    {
      int aux=d[i]; d[i]=d[j]; d[j]=aux;
    }
  if(d[1]==d[2] && d[2]==d[3] && d[3]==d[4] && d[5]==d[6]) return d[1];
  else return 0;
}

void Comb(int k)
{ for(int i=x[k-1]+1;i<=n;i++)
   { x[k]=i;
    if(k==4)
    {
      if(patrat() >lmax)
      {
        lmax=d2(p[x[1]],p[x[2]]);
        for(int j=1;j<=4;j++) best[j]=x[j];
      }
    }
    else Comb(k+1);
   }
}

int main()
{ fin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++) fin>>p[i].x>>p[i].y;
 Comb(1);
 Write();
 fin.close();
 fout.close();
 return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian