Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice a cu n linii si m coloane care contine numere naturale. Afisati toate modurile in care se poate parcurge matricea mergand in vecinii de sus, jos, stanga si dreapta astfel incat prin fiecare element sa se treaca de atatea ori cat este valoarea lui.
Solutiile se vor afisa ca succesiune de pozitii si ca succesiune de directii.
Exemplu:
date.in
4 4
0 1 0 0
1 2 0 1
0 1 1 2
0 0 1 1
date.out
1,2 2,2 2,1 2,2 3,2 3,3 4,3 4,4 3,4 2,4 3,4
SVESESENNS
1,2 2,2 2,1 2,2 3,2 3,3 3,4 2,4 3,4 4,4 4,3
SVESEENSSV
2,1 2,2 1,2 2,2 3,2 3,3 4,3 4,4 3,4 2,4 3,4
ENSSESENNS
2,1 2,2 1,2 2,2 3,2 3,3 3,4 2,4 3,4 4,4 4,3
ENSSEENSSV
3,4 2,4 3,4 4,4 4,3 3,3 3,2 2,2 1,2 2,2 2,1
NSSVNVNNSV
3,4 2,4 3,4 4,4 4,3 3,3 3,2 2,2 2,1 2,2 1,2
NSSVNVNVEN
4,3 4,4 3,4 2,4 3,4 3,3 3,2 2,2 1,2 2,2 2,1
ENNSVVNNSV
4,3 4,4 3,4 2,4 3,4 3,3 3,2 2,2 2,1 2,2 1,2
ENNSVVNVEN

#include<fstream>
using namespace std;
const int dx[4]={-1,1,0,0};
const int dy[4]={0,0,-1,1};
struct poz {int i,j;};
int a[20][20],p,n,m;
poz b[10000];
char dir[]="NSVE", x[10000];
ifstream f("r.in");
ofstream fout("r.out");

void afis(int k)
{ for(int i=1;i<=k;i++)
 fout<<b[i].i<<","<<b[i].j<<" ";
 fout<<endl;
 for(int i=1;i<k;i++) fout<<x[i];
 fout<<endl;
 }

void back(int i, int j, int pas)
{ int k,inou,jnou;
 a[i][j]--;
 b[pas].i=i; b[pas].j=j;
 if (pas==p) afis(p);
 else for(k=0;k<4;k++)
	 { inou=i+dx[k];
	  jnou=j+dy[k];
	  if (a[inou][jnou]>0)
	  {
	    x[pas]=dir[k];
		  back(inou,jnou,pas+1);
	  }
	 }
 a[i][j]++;
}

int main()
{ int i,j;
  f>>n>>m;
  p=0;
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++)
			{
				f>>a[i][j];
				p=p+a[i][j];
		}
  for(i=1;i<=n;i++)
	  for(j=1;j<=m;j++)
      if(a[i][j]>0) back(i,j,1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian