Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Pe o tabla de sah nXn sunt plasate m piese marcate prin valoarea -1, iar prin valoarea 0 sunt marcate pozitiile libere. Intr-o pozitie (i0,j0) se afla un cal. Sa se determine traseul format din numar minim de pasi pe care calul poate sa manance toate piesele de pe tabla fara a trece de 2 ori prin aceeasi pozitie. Se citesc mai intai n si m, iar apoi m perechi reprezentand coordonatele pieselor. Ultimele se citesc coordonatele calului. Traseul va fi marcat intr-o matrice care se va afisa.

#include<fstream.h>
 fstream f("date.in", ios::in);
 fstream g("date.out",ios::out);

 int a[100][100],n,io,jo,i1,j1,b[100][3],m;
 int min=1000, bsol[100][3], bmat[100][100];
 di[8]={-2,-2,-1,1,2,2,1,-1};
 dj[8]={-1,1,2,2,1,-1,-2,-2};

 int inside(int i,int j)
   { return i>=1 && j>=1 && i<=n && j<=n;
   }
 void citire()
   { f>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
	 for(int j=1;j<=n;j++)
	  { f>>a[i][j];
	   if(a[i][j]==-1) m++;
	  }
	 f>>io>>jo;
   }

 void alege(int k)
 {if(k<min)
  { min=k;
   int i,j;
   for(i=0;i<=min;i++){ bsol[i][1]=b[i][1]; bsol[i][2]=b[i][2];
			 }
   for(i=1;i<=n;i++)
	for(j=1;j<=n;j++)
	 bmat[i][j]=a[i][j];
  }
 }

 void afis()
  { for(int i=1;i<=n;i++)
	{ g<<endl;
	  for(int j=1;j<=n;j++)
	  g<<bmat[i][j]<<" ";
	}
   g<<endl;
   for(i=0;i<=min; i++)
   g<<bsol[i][1]<<","<<bsol[i][2]<<" ";
   g<<endl;
  }

 void back(int i,int j,int k, int l)
  { if(l==m) alege(k-1);
	else for(int p=0;p<=7;p++)
		{int inou,jnou;
		 inou=i+di[p];
		 jnou=j+dj[p];
		 if(inside(inou,jnou)&& a[inou][jnou]<=0)
		   {
		    b[k][1]=inou;
		    b[k][2]=jnou;
		    if(a[inou][jnou]==0){ a[inou][jnou]=k+1;
					   back(inou,jnou,k+1,l);
					   a[inou][jnou]=0;
					  }
		    else{ a[inou][jnou]=k+1;
			   back(inou,jnou,k+1,l+1);
			   a[inou][jnou]=-1;
			  }
		   }
		}
  }
 void main()
  { citire();
   a[io][jo]=1;
   b[0][1]=io;
   b[0][2]=jo;
   back(io,jo,1,0);
   afis();
  }

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian