Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie un program care reconstituie urmatoarea adunare:
CINCI+

DOI
-----
SAPTE
Ex:
39639+
579
-----
40218


#include<iostream.h>
 int x[8];
 void afis()
  { cout<<x[1]<<9<<x[2]<<x[1]<<9<<"+"<<endl;
   cout<<" "<<x[3]<<x[4]<<9<<"="<<endl;
   cout<<"------"<<endl;
   cout<<x[5]<<0<<x[6]<<x[7]<<8<<endl<<endl;
  }

 int cond(int k)
  { if(k==7) if(x[1]+x[4]+1!=x[7] && x[1]+x[4]+1!=x[7]+10 ) return 0;
   if(k>=6)
   { if(x[1]+x[4]+1<10)
	  if(x[2]+x[3]<10 || (x[2]+x[3])%10!=x[6]) return 0;
	if(x[1]+x[4]+1>=10)
	  if(x[2]+x[3]+1<10 || (x[2]+x[3]+1)%10!=x[6]) return 0;
   }
   if(k>=5) if(x[1]+1!=x[5]) return 0;
   for(int i=1;i<k;i++)
   if(x[i]==x[k]) return 0;
   return 1;
  }

 void back(int k)
  { for(int i=1;i<=7;i++)
	 {x[k]=i;
	 if(cond(k)) if(k==7) afis();
	 else back(k+1);
	 }

  }

 void main()
  { back(1);
  }


17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian