Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Pe o tabla de sah nXn sunt plasate m piese marcate prin valoarea -1, iar prin valoarea 0 sunt marcate pozitiile libere. Intr-o pozitie (i0,j0) se afla un cal, iar intr-o pozitie (i1,j1) un rege. Sa se determine toate traseele pe care calul poate sa mearga din pozitia initiala pana in cea a regelui si sa se intoaca de unde a plecat fara a trece de 2 ori prin aceeasi pozitie si mergand doar pe pozitii libere.
Se citesc mai intai n si m, iar apoi m perechi reprezentand coordonatele pieselor. Ultimele se citesc coordonatele calului si ale regelui.
Traseele se vor marca intr-o matrice si se for afisa si coordonatele prin care trece calul.

#include<fstream.h>
 fstream f("date.in", ios::in);
 fstream g("date.out",ios::out);

 int a[10][10],n,io,jo,i1,j1,b[10][3];
 di[8]={-2,-2,-1,1,2,2,1,-1};
 dj[8]={-1,1,2,2,1,-1,-2,-2};

 int inside(int i,int j)
   { return i>=1 && j>=1 && i<=n && j<=n;
   }
 void citire()
   { f>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
	 for(int j=1;j<=n;j++)
	 f>>a[i][j];
	 f>>io>>jo>>i1>>j1;
   }

 void afis(int k)
  { for(int i=1;i<=n;i++)
	{ g<<endl;
	  for(int j=1;j<=n;j++)
	  g<<a[i][j]<<" ";
	}
   g<<endl;
   for(i=0;i<k i++)
   g<<b[i][1]<<","<<b[i][2]<<" ";
   g<<endl;
  }

 void back(int i,int j,int k)
  { if(i==io && j==jo && a[i1][j1]>0) afis(k);
	else for(int p=0;p<=7;p++)
		{int inou,jnou;
		 inou=i+di[p];
		 jnou=j+dj[p];
		 if(inside(inou,jnou)&& a[inou][jnou]==0)
		   { a[inou][jnou]=k+1;
		    b[k][1]=inou;
		    b[k][2]=jnou;
		    back(inou,jnou,k+1);
		    a[inou][jnou]=0;
		   }
		}
  }
 void main()
  { citire();
   b[0][1]=io;
   b[0][2]=jo;
   back(io,jo,1);
  }

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian