Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale n si k. Generati si afisati toate toate numerele naturale formate din n cifre care contin exact k cifre de 1.

#include <iostream>
using namespace std;
int x[50],n,k;

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<x[i];
  cout<<endl;
}

int valid(int pas)
{
  int c=0;
  for(int i=1;i<=pas;i++)
    if(x[i]==1) c++;
  if(c>k) return 0;
  if(pas==n && c!=k) return 0;
  if(x[1]==0) return 0;
  return 1;
}

void back(int pas)
{
  for(int i=0;i<=9;i++)
  {
    x[pas]=i;
    if(valid(pas)) if(pas==n) afis();
            else back(pas+1);
  }
}
int main()
{
  cin>>n>>k;
  back(1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian