Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale n si k, k fiind mai mic decat numarul de cifre ale numarului n. Afisati cel mai mare numar care se poate forma eliminand k cifre din numarul n.
Exemplu:
n=3452234
k=4
numarul cautat este 534

#include <iostream>
using namespace std;

int n, a[10],x[10],maxx,k;

int numar(int a[10],int x[10], int c)
{
  int nr=0;
  for(int i=1;i<=c;i++)
    nr=nr*10+a[x[i]];
  return nr;
}

void back(int k, int c)
{
  for(int i=n;i>=1;i--)
    if(i<x[k-1] || k==1)
    {
      x[k]=i;
      if(k==c)
      {
        int nr=numar(a,x,c);
        if(nr>maxx) maxx=nr;
      }
      else back(k+1,c);
    }
}

int main()
{
  cin>>n>>k;
  int i=0;
  while(n)
  {
    a[++i]=n%10;
    n=n/10;
  }
  n=i;
  back(1,n-k);
  cout<<maxx;
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian