Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Afisati permutarile multimii 1,2,3...n in care elementele pare sunt puncte fixe (se afla pe pozitie egale cu valoarea lor).
Exemplu:
n=5
permutarile care respecta conditia sunt:
1 2 3 4 5
1 2 5 4 3
3 2 1 4 5
3 2 5 4 1
5 2 1 4 3
5 2 3 4 1
(2 si 4 sunt puncte fixe)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int n, sol[40], p[40];

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(i%2==0) fout<<i<<" ";
    else fout<<sol[i]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i=i+2)
  if(p[i]==0)
  {
    sol[k]=i;
    p[i]=1;
    if(n%2==0 && k==n-1 || n%2==1 && k==n) afis();
    else back(k+2);
    p[i]=0;
  }
}

int main()
{
  fin>>n;
  back(1);
  fin.close();
  fout.close();
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian